Kivonat A SZENTENDRE SZALON ALAPÍTÓ OKIRAT-ból.

Alapítás

Elhatároztuk, hogy a SZENTENDRE SZALON hivatkozással rendszeresen találkozni fogunk egymással és meghívott vendégeinkkel.  A SZENTENDRE SZALON nem képez politikai-, társadalmi- vagy gazdasági szervezetet, -társaságot, így nem tartozik az azok működését szabályozó törvények hatálya alá.

Az ETIKAI KÓDEX-et magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el és annak megtartását elvárjuk a vendégeinktől, a rendezvényeinken résztvevő személyektől, kivétel nélkül!

Az alapítók (abc sorrend):  Dr. Gyarmati Péter,  Ligeti Imre,  Nyári László,  Vetési Kálmán.

Célok

Hasonló érdeklődésű és műveltségű emberek rendszeres összejövetele az alábbi célokból:

1. Az aktuális történéseket, eseményeket, híreket megvitatják, egymás tájékoztatják.

2. Közösen időt fordítanak a kultúra egy-egy területének élvezetére.

3. Rendszeresen feldolgoznak új ismereteket tudásuk gyarapítása céljából.

4. Közös állásfoglalásaikat, ha célszerűnek tartják, közzé teszik saját, vagy más fórumokon. Ebből a célból létrehoztunk és működtetünk egy weblapot, amely a SZENTENDRE SZALON közlendőit, programjait, stb. tartalmazza és a  www.szalon.tk , vagy a http://szalon.tk   címen érhető el.

5. Közművelési szándékainkat egyelőre avval fejezzük ki, hogy a rendezvényeink bizonyos anyagát közzétesszük a weblapunkon!

6. A város közéleti, kulturális programjaira mindig odafigyelünk. Szándékunk ezekről rendszeresen tájékozódni.

7. A rendezvényeket az alapítók-, vagy akiket megbíznak szervezik.

Részvétel a rendezvényeken.

- A részvétel feltétele az etikai kódex tudomásul vétele és betartása.

- Az állandó meghívottakat  –kérésükre- az alapítók fogadják be és az visszavonásig tart.

- Az állandó meghívottak minden rendezvényen és az állásfoglalások kialakításában résztvehetnek.

- Az alkalmi résztvevők -csak a nyilvános rendezvényeinken vehetnek részt.

OoooO