A SZENTENDRE SZALON ETIKAI KÓDEXE.

 

A SZENTENDRE SZALON hagyományokra és egymás tiszteletére épül, amelyben mindenki azon igyekszik, hogy tudását a többieknek tovább adja, sajátját gyarapítsa és ezen dolgokat az azokhoz kötődő művészetek élvezete közben tegye.

- Elsődleges a magyarság hagyománya, tisztelete, gyarapítása.

- Az egyetemes tudomány és kultúra sajátos közelítése a magyarság szempontjából.

- A rendezvényeken elhatározottak, csak a közös álláspont szerint adhatók tovább.

- Az alapítók és a meghívottak bírálata csak a bírált jelenlétében tisztességes.

 

A találkozókon kialakult állásfoglalásokat, véleményeket  -közös elhatározás alapján-  nyilvánosságra hozzuk.

A  rendezvényeinken a részvétel feltétele az etikai kódex tudomásul vétele és betartása.

Az állandó meghívottakat  –kérésükre- az alapítók fogadják be és az visszavonásig tart.

Az állandó meghívottak minden rendezvényen és az állásfoglalások kialakításában résztvehetnek,.

Alkalmi résztvevők csak a nyilvános rendezvényeinken vehetnek részt.

OoooO